Gedaagde

De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. De eiser is de wederpartij, die het initiatief tot de gerechtelijke procedure heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.