Gederfde inkomsten

Gederfde inkomsten zijn de netto inkomsten die de benadeelde mist omdat hij of zij door het ongeval (tijdelijk) niet meer of nog slechts gedeeltelijk kan werken. De schade vloeit voort uit wat in juridische termen verlies van arbeidsvermogen wordt genoemd.