Gerechtshof

Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland. Het gerechtshof spreekt recht in hoger beroep, dus een herbeoordeling van een vonnis van de rechtbank. Zo fungeert een hof als beroepsinstantie in civielrechtelijke, strafrechtelijke en belastingrechtelijke geschillen. Bij het gerechtshof is bijstand van een advocaat verplicht.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.