Geschil

Een geschil begint met een klacht van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over de dienstverlening van een professional, bedrijf of instantie. Als de klacht niet kan worden opgelost, ontstaat een geschil.

Er zijn verschillende manieren om een geschil te beslechten, zoals: