Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheidszaken (GOMA)

De GOMA gaat ervan uit dat goede communicatie misverstanden voorkomt en daardoor (onnodige) klachten en claims kan voorkomen. De kans stijgt dat de zorgaanbieder het vertrouwen van de benadeelde behoudt of herstelt. Komt het wel tot een klacht of claim, dan kan een adequate reactie van de zorgaanbieder bijdragen aan een vlotte en voor de benadeelde bevredigende behandeling daarvan. Respect, empathie en openheid zijn daarom kernbegrippen in de GOMA.

De GOMA, die in 2010 in werking trad, wordt beheerd door De Letselschade Raad. De gedragscode bestaat uit twee delen. In deel A van de GOMA vinden zorgaanbieders aanbevelingen voor een zorgvuldige reactie direct na een medisch incident. Deel B van de GOMA bevat aanbevelingen voor de behandeling van verzoeken om schadevergoeding na medische incidenten.

Meer informatie over de GOMA tref je aan op deze pagina van De Letselschade Raad.