Harmoniemodel

Manier van onderhandelen in een letselschaderegeling, waarbij de benadeelde en de verzekeraar, ondanks hun tegengestelde belangen, proberen de meningsverschillen op te lossen via constructief overleg en samenwerking.