Herstelcoach

Een herstelcoach richt zich op wat het leven van de benadeelde (weer) waardevol maakt en wat daarvoor nodig is.

Na de intake stelt de herstelcoach een plan van aanpak op dat in de uitvoeringsfase wordt uitgevoerd. De afronding van de begeleiding bestaat uit een rapportage.

Afgestudeerde herstelcoaches kunnen zich laten inschrijven in een NIVRE-register voor hersteldienstverleners (NIVRE-rd).