Slachtofferhulp Nederland heeft vorig jaar bijna 19 procent meer slachtoffers geholpen. Volgens de organisatie is de behoefte aan hulp groter dan in eerdere jaren. De politie en het OM verwijzen meer mensen door naar de organisatie en het aantal geregistreerde misdrijven is licht toegenomen, licht Slachtofferhulp toe. Ook online helpt de organisatie meer slachtoffers, een stijging van ruim 13 procent.

In 2023 hielp Slachtofferhulp ruim 248.000 mensen. In 2022 ging het om 206.000. “We zien de noodzaak van ondersteuning groter worden”, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. “Gelukkig weten mensen die te maken krijgen met strafbare feiten ons dan ook vaker te vinden. We hebben zowel meer praktische, emotionele als juridische hulp geboden.”

Cijfers
Slachtofferhulp deelt verschillende cijfers over het afgelopen jaar. Zo hielpen juristen van de organisatie ruim 11.000 slachtoffers met het aanvragen een schadevergoeding in een strafproces, een stijging van 25 procent. Medewerkers ondersteunden 2850 keer bij (schriftelijke) spreekrechtverklaringen en vroegen ruim 11.000 keer om beschermingsmaatregelen voor slachtoffers, een stijging van ruim 40 procent. Ook leverde Slachtofferhulp ruim 713.000 onlinediensten, zoals onlineadvies voor emotionele hulp. Ook het aantal lotgenotenbijeenkomsten steeg met ruim 20 procent, naar 198.

De organisatie helpt slachtoffers op verschillende manieren. Zo inventariseert ze onder meer de impact van een ingrijpende gebeurtenis op iemand en geeft ze praktische tips en ondersteuning. Ook verwijst ze mensen door naar andere instanties.