De werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad heeft een bloemlezing ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening‘ samengesteld. Dit document is een aanvulling op en illustratie van de Startnotitie Herstelgerichte Dienstverlening. In de bloemlezing zijn praktijkvoorbeelden opgenomen van diverse typen dienstverleners werkzaam in de letselschadebranche.

De voorbeelden maken duidelijk in welk soort situaties herstelgerichte dienstverlening de benadeelde geholpen heeft om weer grip op het eigen leven te krijgen of bij het herstel van de autonomie. Zij laten letselschadeprofessionals ook zien welk type dienstverleners er zoal bestaan en wat zij voor de benadeelde kunnen betekenen. U kunt de bloemlezing hier downloaden en vinden op de pagina over herstelgerichte dienstverlening.

(Bron: De Letselschade Raad)