Slachtofferwijzer is vernieuwd. Naast een website met deskundige informatie over slachtofferschap en hulpverlening, is Slachtofferwijzer nu ook een plek waar mensen erkenning vinden voor wat hen is aangedaan en herkenning door het lezen van de ervaringen van anderen.

Jaarlijks krijgen zo’n 1,7 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar te maken met een misdrijf, ongeval of ramp. De hulpbehoeften van mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken verschillen sterk. Iemand die een medisch ongeval of een verkeersongeval meemaakt heeft heel andere behoeften dan iemand die seksueel geweld of mensenhandel meemaakt. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze verschillende informatie- en/of hulpbehoeften, is Slachtofferwijzer vernieuwd. Bekijk de nieuwe Slachtofferwijzer hier. 

Waarom is Slachtofferwijzer vernieuwd? 
Ik begrijp jou. Zo luidt de lanceringscampagne van de nieuwe Slachtofferwijzer. Ik begrijp jou zijn drie woorden waar veel mensen die een ingrijpende gebeurtenis meemaken behoefte aan hebben. Begrip voor de moeilijke zoektocht naar passende hulp. Voor het schuldgevoel dat maar niet weggaat. Voor de strijd om een schadevergoeding. Voor het gevoel er alleen voor te staan. Slachtofferwijzer is vernieuwd om aan mensen te laten zien dat zij begrepen worden en er niet alleen voor staan.  

Wat is er nieuw aan Slachtofferwijzer? 
Op de vernieuwde Slachtofferwijzer staan de persoonlijke ervaringen centraal. Ook is de informatie op Slachtofferwijzer beter afgestemd op de behoeften, en is Slachtofferwijzer toegankelijk gemaakt voor een zo breed mogelijk publiek. 

Sinds 2012 is Slachtofferwijzer een website met toegankelijke informatie over slachtofferschap en meer dan 100 hulporganisaties. Sinds 2019 vinden ook naasten op Slachtofferwijzer informatie en tools om mensen in hun naaste omgeving te helpen. Sinds 2023 is Slachtofferwijzer óók een plek waar mensen erkenning vinden voor wat hen is aangedaan en waar zij herkenning vinden in de verhalen van anderen.