Op de cover van de herfstuitgave van LetselschadeNEWS ziet u Rob de Leeuw. Als 13-jarige puber maakte hij in 1973 een ernstig verkeersongeval mee, dat hij jarenlang als een geheim met zich meegedragen heeft. In die tijd was maar weinig aandacht en medemenselijkheid voor het hele gezinssysteem en de impact van het ongeval daarop. Met behulp van systemische coaching heeft hij hierin inzicht gekregen en alsnog een carrièreswitch kunnen maken.

Koen van Zeeland vertelt over zijn ervaringen met het exoskelet als piloot van het Project March. Verder doet Femke Ruitenbeek-Bart verslag over haar emperisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk. Dit en in deze uitgave van LetselschadeNEWS nog veel meer interviews met inspirerende mensen.

LetselschadeNEWS is een kwartaalblad en heeft als doel letselschadeslachtoffers van hun meest sterke kant te laten zien en daardoor een bijdrage te laten leveren aan positief slachtofferschap en professionals te informeren over innovatieve ontwikkelingen en actualiteiten die dit nieuwe slachtofferschap kunnen ondersteunen.

Abonneer hier.