De herstelcoach, een dienstverlener die zo’n vijftien jaar geleden werd bedacht en geïntroduceerd door Francie Peters, is inmiddels niet meer weg te denken uit het landschap van de letselschadepraktijk. Er is een opleiding tot herstelcoach gekomen en heb je die voltooid, dan bestaat de mogelijkheid om je bij het NIVRE in te schrijven in een register van herstelcoaches. Voor een verdere professionalisering van het vak is recent de Beroepsvereniging Herstelcoaching Nederland (BvHCN) opgericht. Daarover vertelt de eerste voorzitter van de vereniging, psycholoog en herstelcoach Sabine Gigengack.

Door Martijn van Driel

Hoe is de vereniging ontstaan?
Al langere tijd liep ik met de behoefte rond aan meer uitwisseling van kennis en ervaring met andere herstelcoaches, bijvoorbeeld in de vorm van intervisies. Hierover raakte ik in gesprek met Francie Peters (De Bureaus). De behoefte aan intervisies breidde zich vervolgens uit naar het idee om een beroepsvereniging op te richten. We hebben vervolgens alle herstelcoaches die de opleiding hebben gedaan uitgenodigd voor een bijeenkomst, die afgelopen december heeft plaatsgevonden.

Tijdens die bijeenkomst hebben we gepeild of er inderdaad behoefte bestond voor een beroepsvereniging. Er bleken veel dezelfde belangen, doelen en uitdagingen te bestaan onder de herstelcoaches. Iedereen zag dus het belang in om de krachten te bundelen in een vereniging. Er bleek ook voldoende animo te zijn om zich te willen inzetten om de vereniging vorm te gaan geven door zitting te nemen in het bestuur of op een andere wijze inhoudelijk of organisatorisch een bijdrage te leveren. Er is toen besloten om dit initiatief door te gaan zetten.

Sabine Gigengack Msc

Er wordt ook een Vereniging Herstelgerichte Dienstverlening opgericht. Waarom is het nodig om een eigen vereniging voor herstelcoaches op te richten?
Het aantal herstelcoaches is groeiende. Daarmee groeit ook de wens om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Ook het vak is in ontwikkeling waardoor ook de behoefte groeit aan een helder beroepsprofiel en kaders.

Het valt ons op dat er vaak nog een onjuist of onvolledig beeld binnen de letselschadebranche bestaat van wat een herstelcoach doet en dat onduidelijk is wat de toegevoegde waarde is van het inschakelen van een herstelcoach. Door onze krachten te bundelen kunnen we de herstelcoach beter positioneren en de meerwaarde van de inzet van een herstelcoach voor het voetlicht brengen. Niet alleen binnen de letselschadebranche, maar ook buiten de letselschadebranche waar herstelcoaches inmiddels ook actief zijn zoals bijvoorbeeld binnen AOV en Verzuim. Als beroepsvereniging dragen we uit waar we voor staan, wat we kunnen betekenen voor een slachtoffer en wat onze toegevoegde waarde is.

De herstelcoach is een op zichzelf staande professie zoals dit ook geldt voor een arbeidsdeskundige, ergotherapeut, casemanager, WMO-consulent etc. Het gaat hier dan ook om een beroepsvereniging en niet om een branchevereniging. Daarin verschilt onze vereniging dus van die van de Vereniging Herstelgerichte Dienstverleners. Die vormt een paraplu waar uiteenlopende disciplines vallen die binnen de letselschadebranche gericht zijn op herstel. Een mooi initiatief dat we een warm hart toedragen. We trekken graag met deze vereniging op omdat we uiteraard hetzelfde doel hebben; slachtoffers op een voortvarende wijze helpen in hun herstel.

Wat is het doel van de vereniging?
Onze doelen zijn:  

  1. verdere professionalisering en profilering van het beroep herstelcoach;
  2. deskundigheidsbevordering en intervisie;
  3. ontmoeten en verbinden;
  4. zichtbaarheid en vindbaarheid.

Een belangrijk speerpunt voor ons is het verder ontwikkelen en uitdragen van onze visie op herstelcoaching. Daarbij willen we als professionals ons ook blijven ontwikkelen, waarvoor inhoudelijke lezingen en intervisies zullen worden georganiseerd. Dit brengt ook met zich mee dat we herstelcoaches samen kunnen brengen om zo ervaringen te kunnen delen en van elkaar te leren.

Verder willen we onze zichtbaarheid vergroten door middel van onze website (die nog in de maak is). Hierin zullen alle aangesloten herstelcoaches gemakkelijk op te vinden zijn.

Welke activiteiten kunnen de leden verwachten?
Eens per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering, gecombineerd met interessante vakinhoudelijke lezingen. Daarbij zullen we netwerkbijeenkomsten en intervisies organiseren. Verder hebben veel leuke plannen en ideeën die we later nog zullen delen op onze website.  

Het bestuur van de Beroepsvereniging Herstelcoaching Nederland: Naziha Oumansour (Tensiz), Sabinne Gigengack (Van Wassenaer Wytema Advocaten & Mediation), Marleen Keij (Keij Herstelcoaching), Ellen van den Berg (de Bureaus).

Wie vormen het bestuur van de vereniging?
Graag stellen we ons bestuur kort voor:

Marleen Keij is ervaringsdeskundige binnen de letselschade en herstelcoach. Samen met mensen aan de slag gaan en ze, weer, in beweging krijgen is haar doel. Dat doet ze door verschillende coaching tools in te zetten waaronder ACT, PTG, Mindfulness en dat zoveel mogelijk in de buitenlucht. Haar kennis, kunde en enthousiasme zal zij inzetten in haar bestuursfunctie bij de BvHCN. Haar motto: “je bent zoveel meer dan dat je denkt”.

Ellen van den Berg, zij is werkzaam voor de Bureaus en sinds 2014 actief als herstelcoach binnen de letselschade, AOV en verzuim. Vanuit haar opgedane kennis, kunde en ervaring wil ze een bijdrage leveren aan de profilering van het vak. Wat is onze visie op herstelcoaching? Hoe brengen we de meerwaarde van herstelcoaching voor het voetlicht? Ook wil zij zich inzetten op verdere professionalisering van het vak door het ontwikkelen en opzetten van intervisie.

Naziha Oumansour, zij is werkzaam bij Tensiz als hersteldeskundige, trainer en consultant zowel binnen als buiten de letselschadebranche. Dagelijks zet zij zich in om letselschadeslachtoffers te ondersteunen en het zelfregelend vermogen te vergroten, zodat zij hun autonomie, zelfvertrouwen en zelfregie herwinnen. Samen met de andere bestuursleden en leden hoopt ze de branche te overtuigen van de toegevoegde waarde van het inzetten van herstelcoaching in het schadehandelingstraject.

Sabine Gigengack, zij is als psycholoog en herstelcoach werkzaam op het advocatenkantoor Van Wassenaer Wytema. Als initiatiefneemster van de vereniging hoopt zij herstelcoaches samen te brengen en gezamenlijk het vak naar een hoger niveau te tillen, zodat we slachtoffers na een ongeval nog beter kunnen helpen.