In de letselschadebranche hebben we vaak te maken met slachtoffers die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben opgelopen. Op 7 december a.s. vindt er een NAH Themadag plaats in Utrecht. Waarom is het zinvol dat er extra aandacht wordt besteed aan dit type letsel? Daarover vertelt Linda Renders. Zij is ergotherapeut en directeur van Trivium advies, en tevens één van de sprekers tijdens de themadag.

Door Martijn van Driel

Wat is NAH, en hoe wordt het veroorzaakt?
NAH staat voor niet-aangeboren hersenletsel. Het letsel kan variëren van licht tot zwaar en tijdelijk tot blijvend. NAH kan veroorzaakt worden door alle soorten ongevallen, bijvoorbeeld een valpartij, een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Het kan ook gaan om geboorteletsel. Dit type letsel komen we bij Trivium advies en in de hele letselschadesector veelvuldig tegen.

Welke beperkingen hebben NAH-slachtoffers?
Deze doelgroep kenmerkt zich met cognitieve beperkingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verslechterde prikkelverwerking, problemen met concentratie of geheugen, vermoeidheidsklachten of een moeizame emotieregulatie. Er kan bij deze slachtoffers sprake zijn van een karakterverandering. Bovendien speelt veelal een beperkt ziekte-inzicht een rol. Als iemand communicatief sterk is, is het voor de buitenwereld moeilijk te zien dat iemand iets mankeert. Toch drukt NAH vaak een zwaar stempel op het functioneren. Dat maakt het extra lastig.

Welke hulpbehoefte zie je vaak bij NAH-slachtoffers?
Mensen met alleen hersenletsel, en dus geen andere fysieke beperkingen, komen voor de grote uitdaging te staan om opnieuw structuur te vinden. Dat geldt voor het dagelijks leven en (als dat nog mogelijk is) voor het werk. Daarbij moet worden gekeken naar de belastbaarheid die iemand nog heeft, of er kinderen zijn, hoe het huishouden eruit ziet en alle andere aspecten die in iemands persoonlijke leven een rol spelen. Het bieden van de juiste hulp is altijd maatwerk.

Linda Renders

Waarom verdient deze groep slachtoffers extra aandacht in de branche?
NAH-klachten worden nog vaak onderschat. Soms is er medisch gezien geen duidelijke diagnose te stellen, omdat er niets te zien is op de scans. Ook in de letselschadebranche is er nog veel onbekendheid met deze doelgroep, omdat mensen niet weten wat het inhoudt en hoe de mensen het beste geholpen kunnen worden. Er bestaat sinds 2018 een Handreiking traumatisch hersenletsel voor schaderegelaars en medisch adviseurs, waarin rode vlaggen staan waar je op kunt letten, maar die handreiking wordt nog te weinig gebruikt.

Welke specifieke uitdagingen komen letselschadeprofessionals tegen in de schaderegeling?
De grootste uitdaging is om de belemmerende factoren te herkennen waar NAH-slachtoffers tegenaan lopen. Het feit dat de slachtoffers zoals gezegd geneigd zijn hun beperkingen te onderschatten, maakt dit extra lastig. Wij moeten slachtoffers vaak leren ‘onderpresteren’, omdat ze zichzelf anders voortdurend over hun grenzen jagen.

Daarnaast is het van belang om hen de juiste begeleiding en hulp te bieden. Welke hulp dat is kan van geval tot geval verschillen.

Wat gaat er gebeuren op de Themadag NAH op 7 december?
Deze themadag is nuttig voor alle professionals in de letselschadebranche, want iedereen kan daar nieuwe inzichten ophalen. Het thema NAH wordt vanuit alle invalshoeken benaderd, zowel juridisch, medisch, wetenschappelijk en praktisch. Het is dus een heel brede inhoudelijke dag.

Bovendien sluiten we de dag af met een live-versie van LetselLab, met NAH als thema. Het is leuk om dat mee te maken.

Meer weten? Kom naar de NAH Themadag!
Wil je meer weten over de Themadag Personenschade NAH? Kijk dan hier. Er zijn nog plekken beschikbaar.