Naast herstelcoaching, mediation en begeleiding bij re-integratie, biedt Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum ook hulp zoals financiële begeleiding en budgetcoaching. Ook hier ligt de nadruk op de doelgroep van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond.

Helaas kunnen er diverse situaties ontstaan van waaruit letselschadeslachtoffers geen financiële uitweg meer zien. Er kan sprake zijn van verlies van inkomsten als gevolg van het ongeval en/of daaraan gerelateerde gebeurtenissen, zoals ontslag, echtscheiding, ziekte of het spreekwoordelijke ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Dit heeft niets te maken met de sociaal-culturele achtergrond van de cliënt, eenieder kan in zijn of haar leven te maken krijgen met financiële druk en de hieruit voortvloeiende financiële problemen. Vooral ZZP-ers en ondernemers zijn financieel kwetsbaar na een ongeval. Het is belangrijk om bij de te bieden hulp rekening te houden met de (culturele) achtergrond van de cliënt. Zo kan effectief maatwerk worden geboden. 

Inter-Focus biedt diverse financiële diensten aan, zoals:

 • Voorlichting
  Wij kunnen voorlichting geven op individueel niveau of aan speciale doelgroepen, organisaties, scholen en ouders. 
 • Butgetcoaching
  Wij verzorgen een tijdelijke ondersteuning waarbij de cliënt inzicht krijgt in zijn/haar financiële situatie. Dat wil zeggen dat wij helpen met het opzetten van een deugdelijke administratie.
 • Inkomensbeheer
  Wij verzorgen zonodig een ondersteuning voor langere termijn. Deze ondersteuning houdt in dat wij de financiële administratie van de cliënt ‘overnemen’. We schrijven alle instanties aan en houden contact met hen en betalen alle rekeningen. Dit gebeurt uiteraard met een door de cliënt afgegeven machtiging.
 • Bewindvoering:
  Wij dienen, samen met de cliënt, een verzoekschrift in bij de rechtbank. Bewindvoering gaat duidelijk verder dan inkomensbeheer; de rechter spreekt het bewind uit. Het bewind kan op twee gronden worden aangevraagd, op medische gronden of op grond van problematische schulden. We nemen de financiën van de cliënt ‘compleet’ over. Alle instanties dienen met ons contact op te nemen. Zonder onze toestemming kan de cliënt geen verplichtingen meer aangaan.

Door middel van het uitgebreide netwerk van specialisten van Inter-Focus kunnen wij meer voor onze cliënten betekenen dan u wellicht denkt. Een tijdige verwijzing is daarbij wel belangrijk. We kunnen uithuiszettingen, afsluitingen van water en/of energie voorkomen wanneer u ons tijdig hierover informeert.

Neemt u gerust contact op met Inter-Focus bij vragen of overleg over een praktijksituatie. Wij kunnen dan een vrijblijvend advies geven.