In 2022 bleef de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking nog steeds achter bij die van de algemene bevolking. Dit geldt met name voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zien we dat hebben van betaald werk achterblijft bij mensen met een beperking. Zij hebben op het gebied van betaald werk dan ook meer ondersteuning en begeleiding nodig om volwaardig te kunnen deelnemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel dat is gepubliceerd in de ‘Participatiemonitor kerncijfers 2022’.

Mensen met een beperking kunnen en willen vaak meer werken. Dit is belangrijk voor henzelf en voor de samenleving als geheel. Het vinden en behouden van werk kan soms lastig voor hen zijn. Ondersteuning kan hen daarbij helpen, bijvoorbeeld via beschut werk.

Meer weten?
Bekijk alle resultaten van het Nivel-onderzoek in de Participatiemonitor kerncijfers 2022. Daarnaast kunt u meer lezen over de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking in de factsheet.

Het onderzoek
Het Nivel vraagt jaarlijks aan ongeveer 1200 mensen met een lichamelijke beperking naar de mate waarin zij deelnemen aan de maatschappij. Deze mensen maken deel uit van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Dezelfde vragen worden ook gesteld aan 300 naasten van mensen met een verstandelijke beperking in het Panel Samen Leven en aan 1100 deelnemers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, die de algemene bevolking representeren. De resultaten van dit onderzoek worden ieder jaar uitgebracht.