Expertiseorganisatie Sedgwick is gestart met een nieuwe afdeling: Werk & Welzijn. Binnen deze afdeling zijn alle aanvullende diensten op het gebied van personenschade bijeengebracht, namelijk de rekenkundige en zorgschade-expertise. Daarnaast is Sedgwick gestart met arbeidsdeskundige dienstverlening.

In een interview in de nieuwste editie van SCHADE Magazine, waarin Martin de Haan en Joost Verhoeven aan het woord komen, is meer te lezen over de arbeidsdeskundige dienstverlening van Sedgwick en de afdeling Werk & Welzijn. De Haan: “De Zorgschade Experts, De Rekenkundige Experts en sinds kort ook de Arbeidsdeskundige Experts vallen bij Sedgwick tegenwoordig onder de nieuwe afdeling genaamd Werk & Welzijn. Bij deze nieuwe afdeling gaat het om toekomstgerichte dienstverlening waarbij een proactieve aanpak centraal staat. Een werkwijze die het verschil maakt. Binnen de afdeling Werk & Welzijn zullen onze kernwaarden een essentiële rol vervullen. Het gaat om Empathie, Inclusie, Samenwerken, Verantwoordelijkheid en (persoonlijke) Groei. Dit alles gekoppeld aan Sedgwick’s Caring Counts filosofie en je hebt de sleutel tot een gedegen en succesvolle aanpak te pakken”.

Joost Verhoeven, voormalig directeur/eigenaar van Arbeidskundig bureau Radar, zal de arbeidsdeskundige experts trainen, zijn kennis overdragen en tegelijkertijd inhoud toevoegen aan de nieuwe afdeling. De Haan: “Naast de enorme hoeveelheid inhoudelijke kennis, bestaat zijn kracht ook uit een grote hoeveelheid opgedane praktijkervaring”.

Om de nieuwe afdeling Werk & Welzijn verder vorm te geven heeft Sedgwick twee ervaren arbeidsdeskundige collega’s in dienst genomen. Beide collega’s zullen door Joost Verhoeven wegwijs gemaakt worden binnen de personenschadewereld. Sedgwick is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en ingeschreven in het Register Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad.