Uit het jaarverslag 2022 van Slachtofferhulp Nederland blijkt dat de online dienstverlening van de organisatie verder is gegroeid. Daartegenover staat dat het aantal aanmeldingen van slachtoffers verder is gedaald. Wel groeide het aantal verkeerszaken licht ten opzichte van 2021.

Online dienstverlening
Het is duidelijk dat Slachtofferhulp vooral via de digitale weg steeds beter wordt gevonden. Ten opzichte van 2021 groeide het aantal online diensten van 517.748 naar 628.266 zaken (+21%). Het aantal online adviezen op maat steeg spectaculair van 46.484 naar 114.283 (+146%).

Persoonlijke hulp
Het aantal aanmeldingen van slachtoffers voor persoonlijke hulp vervolgde de dalende trend van de laatste jaren. In totaal werden 206.349 aangemeld ten opzichte van 207.937 een jaar eerder. Het aandeel van de slachtoffers die werden doorverwezen door de politie daalde verder, namelijk van 148.259 naar 140.317 (-5%). In 2016 was het aandeel van de zaken die door de politie naar Slachtofferhulp werd verwezen nog 92%, tegen 68% in 2022.

Verkeersslachtoffers
Ondanks de daling van het aantal verwijzingen naar Slachtoffer, steeg wel het aantal verkeersslachtoffers dat werd geholpen, namelijk van 27.368 in 2021 naar 31.249 vorig jaar (+14%). Deze stijging zou toegeschreven kunnen worden aan het herstel van de verkeersdrukte na de corona-lockdowns in 2020 en 2021.

Ook het aantal aangemelde slachtoffers van zedendelicten en overige zaken nam toe. Daartegenover staat een behoorlijke afname van het aantal slachtoffers van vermogensdelicten.

Aanmeldingen Slachtofferhulp Nederland20212022Verschil
Geweldsmidrijven73.59773.743+0,2%
Vermogensdelicten75.37766.914-11%
Verkeersongevallen27.36831.249+14%
Zedendelicten 8.36210.081+21%
Overige zaken (suïcide, vermissing, stalking)23.23324.362+5%
Totaal aantal aanmeldingen207.937206.349-0,8%
Verwezen door Politie (% van aanmeldingen)148.259 (71,3%)140.317 (68%)-5%
(Bron: jaarverslagen Slachtofferhulp Nederland)
Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)