Uit een recent onderzoek van het WODC blijkt dat negen op de tien slachtoffers (89%) positief zijn over de hulp die zij hebben ontvangen van Slachtofferhulp Nederland. 4% van de slachtoffers is negatief en 7% staat neutraal tegenover de geboden hulp.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondersteuning door Slachtofferhulp door meer dan 94% van de slachtoffers als belangrijk of zeer belangrijk worden beschouwd. Slachtoffers zijn het meest positief over de bejegening en informatievoorziening van Slachtofferhulp. Ook bij het minst gewaardeerde hoofdaspect ondersteuning zijn er gemiddeld meer slachtoffers positief over de ondersteuning van Slachtofferhulp dan negatief.

Doorverwijzing
Er zijn ook verbeterpunten, onder meer waar het gaat om doorverwijzing naar andere hulporganisaties: “Over het doorsturen naar andere hulporganisaties als dat nodig was, zijn slachtoffers naar verhouding iets minder positief. Niettemin is acht op de tien hier (zeer) positief over.”

Feiten uit het onderzoek

  • 89% van de slachtoffers is positief over de ondersteuning door Slachtofferhulp
  • Slachtoffers zijn vooral tevreden over de bejegening en informatievoorziening van Slachtofferhulp
  • Geweldsslachtoffers geven hogere totaalwaardering dan andere groepen slachtoffers
  • Slachtoffers waarbij de rechter een strafmaatregel heeft opgelegd, zijn tevredener over informatievoorziening
  • Potentiële kwaliteitsverbetering mogelijk op het gebied van doorverwijzing naar andere hulporganisaties