De inzet van jeugdprofessionals in letselschades is nog relatief nieuw. De Bureaus ziet een toenemende vraag van opdrachtgevers naar de inzet van jeugdprofessionals in hun zaken. “Uit de zaken die in behandeling zijn bij onze jeugdprofessionals blijkt dat kinderen en jongeren zelf behoefte hebben om met een onafhankelijke derde in vertrouwen de gevolgen van het letsel op hun welzijn te bespreken.

Van de Bureaus

Iedereen heeft wel een zaak waarbij je het gevoel hebt iets (extra) te willen doen voor het kind of de jongere. Of een zaak waarin je je zorgen maakt over het welzijn, het herstel of de thuissituatie na een ongeval. Wat kun je in zo’n geval doen?

Op maandag 8 april 2024 is de Bureaus gestart met een pilot met belangenbehartigers en verzekeraars waarin zij kinderen en jongeren kunnen aanmelden voor een digitale intake via Teams met één van de jeugdprofessionals van de Bureaus. Het gaat om kinderen en jongeren die, al dan niet indirect, betrokken zijn bij een letselschadetraject en het fijn vinden om hun verhaal te vertellen en aan te geven waar ze mee zitten en waar ze tegenaan lopen. Tijdens de intake zal er geluisterd worden en waar nodig worden doorgevraagd om hun hulpvraag helder te krijgen.

De jeugdprofessional
Kinderen zijn kwetsbaar. Wanneer er een heftig ongeval heeft plaatsgevonden, is het dan ook belangrijk dat zij de juiste begeleiding krijgen om de situatie goed te verwerken en het leven weer op te pakken.

Een jeugdprofessional begeleidt kinderen die zelf letselschade hebben opgelopen. Ook wanneer een gezinslid bij een ongeval betrokken is geweest, en dit letsel of overlijden een negatieve impact heeft op het leven van een kind, kan begeleiding door een jeugdprofessional van meerwaarde zijn. Zodat de gebeurtenis zo min mogelijk doorwerkt in het verdere leven.

Bij de Bureaus werken drie jeugdprofessionals, Sophie Ouwehand, Joyce van Ombergen-Jong en Monique Heijst, die steun en begeleiding kunnen bieden aan jongeren die letselschade hebben opgelopen. Ook wanneer een gezinslid bij een ongeval gewond is geraakt of is overleden, kan begeleiding door een jeugdprofessional van meerwaarde zijn.

Hoe meld ik een nieuwe zaak aan?
Een nieuwe zaak aanmelden kan via herstelversnellers@debureaus.nl.

Hoe werkt het als ik een dossier heb aangemeld voor een digitale intake?
Na aanmelding bij de Bureaus wordt er een Teams-meeting ingepland. Bij kinderen jonger dan 12 jaar wordt altijd overlegd met de ouder(s)/verzorger(s) of zij daarbij aanwezig zijn. Bij jongeren tussen de 12 en 16 wordt daarover overleg gevoerd met de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere. Boven de 16 jaar vindt het gesprek in principe plaats met de jongere.

De opdrachtgever beschrijft in zijn opdrachtbrief in grote lijnen wat er is gebeurd. Het toesturen van een bezoekrapport is wenselijk. Het toesturen van meer (medische) informatie is niet nodig. De gesprekken duren ongeveer een uur.

De jeugdprofessional stelt een korte rapportage op. Op de rapportages rust correctie- en blokkeringsrecht. Pas na goedkeuring wordt de rapportage gedeeld met de belangenbehartiger en/of verzekeraar.

In de rapportage adviseert de jeugdprofessional:

  • Of opvolging met de jeugdprofessional via Teams wordt gewenst/wordt geadviseerd
  • Of opvolging met de jeugdprofessional ‘live’ wordt gewenst/wordt geadviseerd
  • Of er onderwijsproblemen spelen, waarvoor specifieke begeleiding vereist is
  • Of er geen nader contact wordt gewenst/wordt geadviseerd

Heb je vragen?
Wil je hier meer over weten? Neem contact op via de Bureaus met jeugdprofessionals Monique, Joyce of Sophie!