Bij a.s.r. Verzekeringen en Univé Rechtshulp zijn deze maand twee kickoff-bijeenkomsten gehouden van het project Herstelbemiddeling van De Letselschade Raad. Door leden van de projectgroep werden de medewerkers van de verzekeraars meegenomen in de onderzoeken die het belang van herstelbemiddeling in letselschade onderschrijven.

Verder werden de deelnemers gewezen op de mogelijkheid van verwijzing naar de website ‘contact helpt.nl‘, de zorgvuldige aanpak van Perspectief Herstelbemiddeling bij een aanvraag voor herstelbemiddeling, de Toolkit van het Verbond van Verzekeraars en de praktijkervaringen van de pilotdeelnemers.

Met het delen van deze kennis en ervaringen en het gesprek met de medewerkers wil De Letselschade Raad bereiken dat de inzet van herstelbemiddeling in de dagelijkse praktijk van letselschaderegeling meer wordt ingebed.

Wil je meer weten over de pilot Herstelbemiddeling? Kijk op de activiteitenpagina van De Letselschade Raad over herstelbemiddeling.