De Vereniging Herstelgerichte Dienstverleners (VHGD) heeft een volgende stap in de ontwikkelingsfase gezet door de installering van een oprichtingsbestuur. In oktober 2023 wordt er een bijeenkomst gehouden met alle potentiële leden en het doel is om de oprichting van de vereniging te voltooien per 1 januari 2024.

De oprichting van de VHGD heeft als doel de positie van herstelgerichte dienstverleners te versterken binnen de letselbranche. De vereniging is er specifiek voor dienstverleners die (aspirant) lid zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL), om de positie, de kwaliteiten en de bekendheid van herstelgerichte dienstverleners te vergroten en de belangen van de leden te behartigen.

Toine Raasveld is voorzitter van het oprichtingsbestuur van de VHGD. Linda Renders treedt op als secretaris, Lilian Ouwerkerk is de penningmeester en Martin de Haan en Amber Denekamp als algemeen bestuursleden.