Vandaag vond een belangrijke bijeenkomst plaats voor de letselschadebranche. Verschillende hersteldienstverleners kwamen bijeen om de oprichting van de Vereniging voor Herstelgerichte Dienstverleners te bespreken. De vereniging heeft duidelijke doelen en ambities, waaronder deelname aan het Platformoverleg van De Letselschade Raad.

Bij het Nationaal Keurmerk Letselschade zijn maar liefst 25 hersteldienstverleners ingeschreven. Deze bedrijven vormen de beoogde achterban van de Vereniging (in oprichting) van Herstelgerichte Dienstverleners. Alleen keurmerkbedrijven kunnen lid worden.

Het doel van de vereniging is het uitdragen van de herstelgerichte aanpak in letselschadezaken en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. De vereniging heeft als ambitie om een volwaardige gesprekspartner te worden in de branche.

Het oprichtingsbestuur heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. Er is een logo en ook de website is in ontwikkeling, net als het huishoudelijk reglement.

Veel keurmerkbedrijven die zich bezighouden met herstelgerichte dienstverlening zijn positief en overwegen zich aan te sluiten bij de vereniging. De vereniging zal nu formeel worden opgericht.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Vereniging voor Herstelgerichte Dienstverleners? Neem contact op met een van de bestuursleden: Toine Raasveld, Linda Renders, Lilian Ouwerkerk, Amber Denekamp en Martin de Haan.