Woensdag is de Vereniging voor Herstelgerichte Dienstverleners (VHD) officieel opgericht. De bestuursleden tekenden de notariële oprichtingsacte. De website van de vereniging, herstelgericht.nl,  is ook woensdag live gegaan.

Al meerdere organisaties die zich bezighouden met herstelgerichte dienstverlening hebben zich als lid aangemeld en op korte termijn zullen er nog meer gaan volgen. Het bestuur van de VHD wordt gevormd door Toine Raasveld (voorzitter), Linda Renders (secretaris), Lilian Ouwerkerk (penningmeester), Amber Denekamp en Martin de Haan (algemeen bestuursleden).

De Vereniging Herstelgerichte dienstverleners heeft als doel de positie van herstelgerichte dienstverleners te versterken binnen de letselbranche. Voorzitter Toine Raasveld: “Wij zijn er specifiek voor dienstverleners die lid zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). We willen het belang van herstelgerichte dienstverlening uitdragen, de kwaliteit bevorderen en een volwaardige gesprekspartner zijn en blijven in de letselschadebranche.”

Nieuwe leden
De vereniging verwelkomt graag nieuwe leden. VHD-leden kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening, het vergroten van de bekendheid van VHD en kennis delen met herstelgerichte dienstverleners en elkaar hierdoor versterken. Voor het aanmelden voor het regulier lidmaatschap geldt als basisvoorwaarde dat je als herstelgerichte dienstverlener bent opgenomen in het register van het Nationaal Keurmerk Letselschade. Tevens kent de vereniging een mogelijkheid om je aan te melden voor het aspirant lidmaatschap. Hiervoor kom je als herstelgerichte dienstverlener in aanmerking wanneer je de intentie hebt om binnen een jaar na aanmelding opgenomen te zijn in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Kijk op de website van de VHD voor meer informatie.