Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.