Huishoudelijke hulp

Ondersteuning bij huishoudelijke taken, zoals de verlening van opruim- en schoonmaakdiensten, voor de benadeelde en diens gezinsleden.

Als er een indicatie is voor (tijdelijke) ondersteuning via huishoudelijke hulp, dan is de hulp een schadepost en komt deze voor vergoeding in aanmerking.

De Richtlijn Huishoudelijke Hulp van De Letselschade Raad gaat over de situatie waarin er sprake is van huishoudelijke hulp door een niet-professionele hulp. Als deze vorm van hulp niet voor handen is, dan worden de kosten van een professionele hulp vergoed.