Incident

Een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis, bijvoorbeeld in het verkeer of op het werk, die mogelijk tot letselschade leidt.

Een medisch incident is een gebeurtenis tijdens een medische behandeling waardoor de uitkomst van de behandeling negatief beïnvloed wordt. Het incident kan een complicatie zijn, of een medische fout die toerekenbaar is aan de arts/zorgverlener.