Indicatie

Indicatie bij de aanvraag van een voorziening
Na een aanvraag door de benadeelde van een sociale voorziening, zoals zorg of vervoer, wordt er door de uitvoeringsinstelling onderzocht of de benadeelde recht heeft op de voorziening. Sommige voorzieningen zijn eenmalig, bijvoorbeeld het verbreden van deuren als de benadeelde van een rolstoel gebruik gaat maken. Andere voorzieningen worden tijdelijk verstrekt, bijvoorbeeld voor de duur van een indicatie. Voorbeeld: De benadeelde krijgt een indicatie voor huishoudelijke hulp voor de duur van een jaar.

Indicatie bij voorschrijven van medicatie
De indicatie is de aandoening waarvoor het medicijn kan worden voorgeschreven, zoals antidepressivum bij een depressie. De contra-indicatie is de aandoening of omstandigheid die pleit tegen het voorschrijven van een bepaald medicijn, bijvoorbeeld overgevoeligheid voor bepaalde stof die voorkomt in een medicijn.