Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer heeft in 2019 596 schadeclaims van weggebruikers geregistreerd met betrekking tot de toestand van de weg. Dat zijn er 15,5 procent minder dan in 2018 (706 claims).

Het aantal schadeclaims stond vorig jaar op het laagste peil ooit. Tegenover 2011 (2.337 claims) gaat het om een daling met bijna 75 procent. “Dat toont aan dat de investeringen die we doen in de verbetering van ons wegennet, lonen. De cijfers bij dit soort thema’s moet je immers over een langere periode bekijken. Beperkte schommelingen kunnen jaar na jaar voorvallen, maar de trend op langere termijn zit zeer goed”, luidt het bij het AWV.

Het bedrag dat geclaimd werd, ruim 1 miljoen euro, is het op twee na laagste bedrag, na 2015 (946.000 euro) en 2017 (1 miljoen euro). In 2018 ging het nog om 1,4 miljoen euro aan claims. Per schadegeval ging het om gemiddeld 1.823 euro.

In zestig procent van de gevallen nam de juridische dienst van AWV al een standpunt in. Voor de overige dossiers is er om uiteenlopende redenen nog geen definitieve beslissing. “De beoordeling resulteerde in ongeveer een derde van de gevallen in een minnelijk regelingsvoorstel, terwijl in twee derde van de zaken de aansprakelijkheid werd betwist. De reeds betaalde schadevergoeding bedraagt momenteel 141.070 euro”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Net zoals de voorgaande jaren hebben de meeste klachten betrekking op putten of verzakkingen in de weg. De claims worden niet alleen door automobilisten ingediend, maar ook door andere weggebruikers zoals (brom)fietsers en voetgangers.

(Bron: Het Nieuwsblad)