Het aartsbisdom in het Duitse Keulen moet een slachtoffer van kindermisbruik door een priester 300.000 euro smartengeld betalen. De inmiddels 64-jarige man was in de jaren 70 misdienaar en werd meer dan driehonderd keer misbruikt. De rechterlijke uitspraak volgde op mislukte onderhandelingen tussen het slachtoffer en de Duitse rooms-katholieke kerk om tot een schikking te komen.

Als tiener werd de misdienaar tien jaar lang door de priester stelselmatig misbruikt. Al sinds zijn aantreden in 1958 wisten de toenmalige aartsbischop van Keulen en een aantal andere functionarissen in de kerktop af van de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de priester, maar grepen niet in, waardoor ook andere kinderen konden worden misbruikt. De priester ging in 2004 met pensioen en is inmiddels overleden.

Precedent
Het is de eerste keer in Duitsland dat een slachtoffer van misbruik een zaak tegen de Duitse katholieke kerk wint. De uitspraak kan een belangrijk precedent scheppen voor andere misbruikslachtoffers van de kerk in Duitsland. Tussen 1946 en 2014 zouden er 3677 misdienaars slachtoffer geworden zijn, blijkens een onderzoek uit 2018.