Een groep van meer dan 200 advocaten en juristen heeft in een brief op LinkedIn zorgen geuit over de steeds verder verslechterende situatie in Gaza en de Westelijke Jordaanoever en de opstelling van de Nederlandse regering in de oorlog tussen Hamas en Israël.

De advocaten “veroordelen met klem de onevenredige reactie en de daarmee gepaard gaande wandaden van het Israëlische regime,” staat in de LinkedIn-post, met als bijlage de brief. ”Wij veroordelen zonder meer ook de misdaden van Hamas. We maken ons echter veel zorgen over de eenzijdige opstelling van de Nederlandse regering over de schendingen van het recht door Israël.”

De advocaten roepen de Nederlandse overheid op “ten aanzien van de misdaden die al decennia lang tegen het Palestijnse volk worden gepleegd, te handelen volgens artikel 90 van onze eigen Grondwet: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.” Daarnaast moet de overheid zich volgens de juristen maximaal inspannen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de illegale bezetting van Palestijnse gebieden door Israël  en de oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen van Israël in de duidelijkst mogelijke bewoordingen veroordelen.

Het LinkedIn-bericht is inmiddels bijna 1200 keer geliket.