Voor controles van voedingsmiddelen in Europa zijn steeds minder geld en mankracht beschikbaar, concludeert de Europese consumentenkoepel BEUC na een analyse over twaalf EU-landen, waaronder Nederland. De organisatie waarbij ook de Consumentenbond is aangesloten, is bezorgd en roept lidstaten op hiervoor meer middelen uit te trekken.

Producten die voor voedselvergiftiging kunnen zorgen zoals eieren, melk en vlees, worden steeds minder vaak gecontroleerd, stelt BEUC vast. Daarnaast maken maar een paar landen de resultaten openbaar van inspecties bij voedselproducenten, restaurants en winkels. ‘Gebrek aan vertrouwen van consumenten in voedingsproducten schaadt uiteindelijk bedrijven en de economie als geheel’, waarschuwt BEUC-directeur Monique Goyens.

Hogere boetes
Nieuwe regels over hoe lidstaten moeten rapporteren over controles worden medio december van kracht. Die maken het makkelijker vergelijkingen te trekken en dus de slechtste leerlingen van de Europese klas aan te wijzen. Ook kunnen controle-instanties, zoals in Nederland is dat de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), hogere boetes uitdelen in geval van fraude.

Scores of smileys op de deur, of andere methoden waarmee consumenten kunnen beoordelen of het verantwoord is ergens binnen te stappen, zijn optioneel gebleven in de nieuwe wet. BEUC doet een oproep het goede voorbeeld van landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op dit vlak te volgen.

Onnodig ziek
Hoewel het budget en het aantal voltijdsbanen bij de NVWA toenamen in de periode 2012-2017, waren er volgens de autoriteit voor bepaalde taken onvoldoende middelen beschikbaar, brengen de onderzoekers van BEUC in herinnering. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde in juni dat de manier waarop de veiligheid van voedsel in Nederland wordt gecontroleerd tekortschiet. Er is volgens de raad geen gestructureerde aanpak om opkomende risico’s te ontdekken en beoordelen, waardoor mensen onnodig ziek kunnen worden.

(Bron: Radar)