Een bestuurder die een ernstig ongeval veroorzaakt, moet zijn rijbewijs inleveren totdat de rechtbank in die zaak een vonnis heeft uitgesproken, aldus een nieuw wetsvoorstel in België, ook al moeten ze maanden tot zelfs jaren wachten op dat proces. De maatregel is nodig vanwege het grote aantal zware verkeersongevallen op de Belgische wegen, vinden zowel liberale als socialistische partijen.

Wie in België een zwaar verkeersongeval veroorzaakt, ziet zijn rijbewijs meteen ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Die periode kan vervolgens twee keer met drie maanden worden verlengd, maar dat gebeurt in de praktijk zelden. Het gevolg is dat bestuurders die een zwaar verkeersongeval veroorzaken – inclusief de ongevallen met zwaargewonden of doden waarbij de bestuurder onder invloed van drank of drugs was, of er veel te snel werd gereden – al snel weer achter het stuur kunnen kruipen, vaak tot ontzetting van de nabestaanden van het slachtoffer. “De families van de slachtoffers ervaren dit terecht als onbegrijpelijk maar ook onrechtvaardig”, aldus parlementslid Laurence Zanchetta.

Recidive
Ze wijst op het feit dat veroorzakers van zware ongevallen vaak recidivisten zijn. Om nieuwe tragedies te voorkomen, moet het rijbewijs van de bestuurder minstens ingetrokken blijven tot wanneer de rechtbank zich over de zaak heeft uitgesproken. Waarbij de indieners van het wetsvoorstel beseffen dat het op die rechtszaak “soms maanden tot zelfs jaren wachten is”. Toch is de maatregel absoluut nodig, gelet op de vele zware verkeersongevallen op de Belgische wegen. Zanchetta: “België behoort binnen Europa tot de landen met de meeste ongevallen en slachtoffers, waarbij we het fors slechter doen dan onze buurlanden.”