Het bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas is vandaag door de rechtbank Dendermonde veroordeeld tot een boete van in totaal 48.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het bedrijf werd door de rechtbank schuldig bevonden aan een reeks inbreuken op de asbestwetgeving bij het beheer van hun stortplaats midden in een woonwijk in Sint-Niklaas, net over de Nederlandse grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Buurtbewoners die later ziek zouden worden door asbest, kunnen de medische kosten op het bedrijf verhalen. Zij reageren tevreden en opgelucht.

De inbreuken op de asbestwetgeving waar SVK zich volgens de rechtbank schuldig aan maakten, zijn niet gering. Alles draait rond het beheer van de stortplaats in Sint-Niklaas ligt. Dat leverde, vooral tussen 2016 en 2017, een waslijst aan overtredingen op. Buurtbewoners filmden de misstanden. Zo legden ze op beeld vast hoe vrachtwagens asbest kwamen storten, en dat afval vervolgens met kranen kapot gemaakt werd waarbij stof in het rond vloog, zonder het stort af te dekken of te besproeien.

“Dit bedrijf is al meer dan twintig jaar bezig en de meest elementaire regels werden niet nageleefd”, menen omwonenden, verenigd in het actiecomité Asbeststort Dicht. “Ze lapten alle regels om op een correcte manier met de aanvoer en opslag van asbest om te gaan aan hun laars. Daardoor is deze firma verantwoordelijk voor een historisch hoog aantal asbestslachtoffers in de regio Sint-Niklaas.”

Ook voor het Openbaar Ministerie was het duidelijk het bedrijf schuld treft. “Het is de plicht van de firma om te voorkomen dat asbestvezels vanop de stort verspreid worden en daar werd niet aan voldaan”, klonk het tijdens het proces. “Er was een jaar de tijd gegeven om het stort adequaat af te dekken en dat is nog altijd niet het geval. Dat is bewust spelen met de volksgezondheid, door een halsstarrige houding van het bedrijf.”

Buurtbewoners van SVK hadden zich als burgerlijke partij gevoegd in het proces en voor hen die binnen een straal van 500 meter rond het bedrijf wonen, is een morele schadevergoeding van 750 euro toegekend. Als zij later ziek zouden worden door asbest, oordeelde de rechter, dan kunnen ze de medische kosten daarvoor op het bedrijf verhalen.

“Dit is een heel goed en belangrijk vonnis”, zegt Jef Maes van het actiecomité. “De gevolgen van asbest manifesteren zich doorgaans pas jaren later. Laten we hopen dat het nooit nodig is, maar door dit vonnis kunnen we, als we ziek worden, wel op het bedrijf een beroep doen. Bovendien vinden we het heel goed dat SVK over de hele lijn schuldig is bevonden. Deze uitspraak is een principieel signaal dat ze over de schreef zijn gegaan. Voor ons is het belangrijk dat de rechtbank gelooft dat we erg ongerust zijn over onze gezondheid door wat er allemaal misliep op de stortplaats.”

De advocaten van het bedrijf hadden er de rechtbank van proberen te overtuigen dat de beschuldigingen niet klopten. Ze deden de zaak af als “heisa in de media” en “een politiek spel”. “SVK is een bouwmaterialenbedrijf en kreeg jaren geleden zelf de vraag of ze ook geen asbestmateriaal wilden opslaan. Het is op die vraag ingegaan, maar uiteindelijk is het daar de dupe van geworden”, klonk het. De rechter volgt die stelling overduidelijk niet.

Dit was overigens niet de eerste keer dat SVK met het gerecht in aanraking kwam. Eerder werden al zware boetes uitgesproken voor onzorgvuldig omspringen met asbestafval tegenover zijn werknemers. De arbeidsauditeur oordeelde toen dat personeel van SVK blootgesteld werd aan asbestvezels, door onvoldoende afscherming en een gebrek aan goede opleiding.

(Bron: Het Laatste Nieuws)