Blog Beer advocaten

De tijd waar velen van ons naar uitkijken, komt er weer aan: vakantie. Helaas nemen ook vakanties soms onverwachte wendingen en gebeuren er regelmatig ongevallen met letsel tot gevolg. Als u in het buitenland letsel oploopt, kan dit ook juridisch gezien moeilijkheden met zich meebrengen. Vragen die zich opwerpen, zijn bijvoorbeeld: waar kunt u uw schade verhalen en welk recht is van toepassing?  

 

mr. Laura Kroese

Het verhalen van letselschade en toepasselijk recht 
Als u slachtoffer bent van een ongeval in het buitenland, moet nagedacht worden over het toepasselijk recht. In beginsel geldt het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen, onder meer als het gaat om een zogenoemde pakketreis. Een pakketreis is een combinatie van bijvoorbeeld vervoer, accommodatie en excursies. In zo’n geval kan vaak de reisorganisator worden aangesproken en een beroep worden gedaan op Nederlands recht.

Nederlands recht kan ook van toepassing zijn als u een verkeersongeval krijgt in Europa. Dit is onder meer het geval als alle voertuigen die bij het ongeval zijn betrokken in Nederland zijn geregistreerd. Ook als sprake is van een eenzijdig ongeval is Nederlands recht van toepassing als het voertuig hier is geregistreerd. Een derde voorbeeld is de situatie waarin een Nederlander in het buitenland door een Nederlands voertuig wordt aangereden.

Als u een verkeersongeval krijgt in bijvoorbeeld Thailand en geen sprake is van een pakketreis, bent u volgens de hoofdregel aangewezen op Thais recht. Een reisverzekering kan dan een manier zijn om (gemakkelijker) uw schade te verhalen. Een dekking voor medische kosten kan ervoor zorgen dat medische kosten die niet onder de (aanvullende) Nederlandse zorgverzekering vallen niet voor eigen rekening blijven of via lokaal recht verhaald moeten worden. Belangrijk is dat u zich bewust bent dat soms andere regels gelden in het buitenland. Voor bijvoorbeeld de scooters die verhuurd worden in Thailand geldt dat die naar Nederlands recht vaak aangemerkt worden als motoren, waarvoor een internationaal motorrijbewijs nodig is. Heeft u dat niet, dan kan het voorkomen dat u onverzekerd blijkt te zijn.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 
Om juridische problemen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u nu al zelf actie ondernemen. Het is verstandig voorafgaand aan de reis een passende reisverzekering af te sluiten en na een ongeval de alarmcentrale van de reisverzekeraar te bellen. Voor het vaststellen van aansprakelijkheid en het begroten van de schade is het bovendien belangrijk lokale autoriteiten en medische hulp in te schakelen. Daarnaast is het aan te raden foto’s te maken en naam- en adresgegevens van getuigen van het ongeval te verzamelen.

Bij Beer advocaten werken we samen met verscheidene buitenlandse letselschadeadvocaten. Ook zijn sommige van onze advocaten aangesloten bij internationale organisaties, zodat wij onze cliënten altijd van passend advies kunnen voorzien.

mr. Laura Kroese, Beer advocaten

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)