De rechtbank in Antwerpen heeft maandag beslist dat chemiebedrijf 3M een schadevergoeding moet betalen aan een gezin uit het Vlaamse Zwijndrecht. In het bloed van de ouders en hun twee kinderen werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS aangetroffen.

Het echtpaar woont al zo’n vijftien jaar op ongeveer een kilometer van 3M in Zwijndrecht en had heel hoge concentraties van de chemische stof PFAS in hun bloed. Tijdens graafwerken voor de Oosterweelverbinding bleek dat de gronden rond de site verontreinigd zijn met PFAS, wat allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De gezinsleden lieten zich testen en in hun bloed werd tot meer dan honderd keer de toegelaten hoeveelheid PFAS-waarden aangetroffen. Ook in hun moestuin was dat het geval.

Het gezin spande een rechtszaak aan om een schadevergoeding te eisen van het chemiebedrijf op basis van ‘overmatige burenhinder’. Het bedrijf wuifde de gezondheidsschade door PFAS in het bloed resoluut weg. “Er is nog geen enkel gezondheidseffect opgetreden”, zei de advocaat van 3M. “De schade voor het gezin is louter hypothetisch. Ze vragen ons om iets te vergoeden wat er niet is.” 3M betwistte ook meer algemeen dat PFAS schadelijk zouden zijn voor de gezondheid.

De rechter dacht daar anders over en oordeelde dat aan alle voorwaarden voor de aansprakelijkheid wegens burenhinder werd voldaan. De vrederechter veroordeelde 3M tot het betalen van een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro aan het gezin, of 500 euro provisioneel per gezinslid.

Precedentwerking
Hoewel tegen het vonnis kan nog hoger beroep kan worden aangetekend, kan de uitspraak een precedent vormen voor andere omwonenden.