Duitsland wil uiterlijk eind 2023 een verbod op glyfosaat, zo meldt de Duitse regering woensdag 4 september. Het middel wordt in de komende jaren al gefaseerd uitgebannen.

Het verbod is een onderdeel van het programma ter bescherming van de insecten. Er moet in 2020 een strategie worden geïmplementeerd die het gebruik van glyfosaathoudende middelen al vermindert; dit gedeeltelijke verbod moet leiden tot een afname van 75%. Er wordt gesproken over een toepassingsverbod voor de oogst en over beperkende maatregelen in het gebruik van glyfosaat voor het zaaien en na de oogst.

Oostenrijk als eerst
Het besluit van Duitsland volgt op het besluit in Oostenrijk, want dat land legde in juli als eerste Europese land een verbod op het gebruik van het middel. Daarmee werd afgeweken van de Europese wetgeving. Ook hier in Nederland is het gebruik van glyfosaat aan voorwaarden verbonden.

Duitsland overweegt nu, naast het verbod op glyfosaat, ook een algeheel verbod per 2021 op het gebruik van middelen die schadelijk zijn voor de insecten in ecologisch beschermde gebieden. Het gaat onder andere om FFH-gebieden (Fauna-Flora-Habitat), natuurreservaten, nationale parken en vogelreservaten.

‘Insecten in agrarisch landschap beschermen’
Svenja Schulze, de minister van Milieu, is blij dat met het aangekondigde pakket maatregelen insecten in het agrarisch landschap in de toekomst beter beschermd worden. Het glyfosaatgebruik wordt gezien de Europese wetgeving op het vroegst mogelijke tijdstip verboden en zal het gebruik tot die tijd duidelijk beperken. Ook het gebruik van alle andere gewasbeschermingsmiddelen zal volgens de minister aanzienlijk worden verminderd.

(Bron: BoerenBusiness)