Nadat de Europese Commissie onlangs plannen bekendmaakte voor strengere regels voor beginnende bestuurders, zijn nu de ouderen aan de beurt. Volgens de plannen uit Brussel moeten senioren boven de 70 jaar regelmatig bewijzen dat ze nog geschikt zijn om deel te nemen aan het verkeer.

In 2030 moet dat het aantal  verkeersdoden in Europa gehalveerd zijn. Een zeer ambitieus doel, zeker als je de huidige cijfers ziet. In 2022 verloren 20.600 mensen het leven op Europese wegen. Dat is een stijging ten opzichte van de twee pandemische jaren 2020 en 2021, toen minder dan 20.000 mensen stierven.

Keuring rijvaardigheid
Om dit doel toch te bereiken, plant de EU nu een ingrijpende hervorming van het rijbewijs, die onder meer de verkeersveiligheid moet verbeteren. Een van de eisen is dat in de toekomst de rijvaardigheid van bestuurders ouder dan 70 elke vijf jaar wordt gecontroleerd. In Nederland is een medische keuring nu verplicht vanaf 75 jaar, maar in veel ons omringende landen krijgen automobilisten nog altijd een rijbewijs voor het leven. Zij worden dus geacht zelf te bepalen wanneer het onveilig wordt om de weg op te gaan.

Geldigheidsduur rijbewijzen
Volgens het voorstel van de Europese Commissie worden rijbewijzen in de nabije toekomst vijftien jaar geldig in de hele EU in plaats van tien jaar nu. Daarnaast moeten rijbewijzen digitaal worden, zodat de verlenging ook online kan worden afgehandeld. De geldigheidsduur van vijftien jaar zou echter niet voor automobilisten van 70 jaar en ouder moeten gelden. Zij krijgen dan alleen nog rijbewijzen die vijf jaar geldig zijn. Dit moet het mogelijk maken om de rijgeschiktheid van senioren regelmatig te controleren.

Medische eisen
Ook worden de minimale medische eisen waaraan een persoon moet voldoen om een ​​rijbewijs te krijgen of te laten verlengen enorm uitgebreid. Het is niet bekend wanneer de EU de nieuwe eisen exact wil invoeren.