Netwerkorganisatie FERSI, van Europese onderzoeksinstituten voor verkeersveiligheid, waarvan het Nederlandse instituut SWOV momenteel voorzitter is, is bezorgd dat het Europese verkeersveiligheidsonderzoek niet langer levert wat het zou moeten opleveren, waardoor de verbeteringen die nodig zijn om de Europese ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstellingen te halen, worden belemmerd. Het probleem is een gebrek aan budget voor verkeersveiligheidsonderzoek, aldus FERSI.

Horizon Europe (HE) is Europa’s belangrijkste financieringsprogramma voor onderzoek. Binnen HE maakt verkeersveiligheidsonderzoek deel uit van de cluster Klimaat, Energie en Mobiliteit, dat betrekking heeft op “wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”. Een ongelukkig gevolg van deze structuur is dat het budget voor specifiek verkeersveiligheidsonderzoek schrikbarend klein is.

FERSI pleit voor aanvullende financiering voor fundamenteel verkeersveiligheidsonderzoek. De organisatie roept Europese lidstaten, koepelorganisaties en het bedrijfsleven op zich hiervoor in te zetten: “Voor het blijven verbeteren van de verkeersveiligheid is zowel technische als niet-technische kennis essentieel. Om deze kennis up-to-date te houden, is het doen van nieuw onderzoek cruciaal”.