Luchtvaartmaatschappijen zijn aansprakelijk als ze onvoldoende eerste hulp bieden aan passagiers die tijdens een vlucht gewond raken, aldus het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van donderdag. Aanleiding voor de uitspraak was een zaak waarbij een passagier gewond raakte toen er hete koffie op hem viel, waardoor hij brandwonden opliep.

Een passagier die tijdens een vlucht van Austrian Airlines brandwonden opliep toen een kan hete koffie over hem heen viel, legde de zaak voor aan het Oostenrijkse Hooggerechtshof. Hij eiste schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij omdat zijn brandwonden verergerd zouden zijn door gebrekkige eerste hulp aan boord.

Het Oostenrijkse Hooggerechtshof vroeg het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie om advies over de vraag of de eerste hulp beschouwd moest worden als onderdeel van het ongeval onder het Verdrag van Montreal dat betrekking heeft op civiele vliegreizen. “De strikte aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen onder het Verdrag van Montreal strekt zich uit tot inadequate eerste hulp aan boord van een vliegtuig,” aldus de rechters van het Hof. “Er kan niet worden betwist dat er een causaal verband bestaat tussen de kan met vallende koffie en de verergering van de lichamelijke verwondingen die daardoor werden veroorzaakt doordat er onvoldoende eerste hulp werd verleend.”