Vandaag worden in heel Europa de slachtoffers van terrorisme herdacht. Ook Slachtofferhulp Nederland staat hierbij stil. “Wij ondersteunen slachtoffers, getuigen en nabestaanden van een terroristische aanslag met emotionele en praktische ondersteuning, en juridisch advies. In sommige gevallen zetten wij razendsnel een online Informatie- en Adviescentrum op, zoals in het geval van de ramp met MH17.”

Enorme gevolgen
Beleidsmedewerker Jolise Stol van Slachtofferhulp Nederland houdt zich specifiek bezig over onze dienstverlening rondom calamiteiten: “De gevolgen voor slachtoffers van een terroristische aanslag zijn vaak enorm en overweldigend. We zien dat ook de wijze waarop slachtoffers achteraf worden ondersteund, invloed heeft op hun herstel. Slachtofferhulp Nederland is en blijft daarom in ontwikkeling om de ondersteuning aan deze slachtoffers zo goed mogelijk te kunnen bieden. Daarvoor staan wij dag en nacht klaar om de eerste acute opvang te verlenen, ook aan de getuigen van een aanslag.  Vervolgens zijn wij gedurende de hele nafase, en zelfs daarna nog, betrokken om slachtoffers te monitoren en ondersteuning te bieden op emotioneel, praktisch en juridisch gebied.”

Over de grenzen heen
Gezien de toegenomen mobiliteit van mensen in de Europese Unie en de steeds meer geglobaliseerde criminaliteit, worden mensen steeds vaker het slachtoffer van criminaliteit in een ander land dan hun eigen land. Dit brengt nieuwe obstakels met zich mee, vertelt Stol: “Wanneer je slachtoffer van terrorisme wordt in een ander land, word je geconfronteerd met een verscheidenheid aan uitdagingen die hen bijzonder kwetsbaar maken. Ga maar na, dat je in een land bent waar je misschien de taal niet vloeiend spreekt en niet weet waar je ondersteunende diensten kan vinden, of hoe je daar toegang toe kan krijgen.”

Ook voor Nederlandse slachtoffers van een aanslag in het buitenland staat de organisatie snel klaar: “Wij zijn aangesloten bij Victim Support Europe, en het EU Center of Expertise for Victims of Terrorism, en natuurlijk werken we intensief samen met het Ministerie. Door het verwijzingssysteem van Victim Support Europe kunnen wij slachtoffers in het buitenland bijvoorbeeld veilig doorverwijzen naar een slachtofferhulpdienst in dat land voor de eerste zorg. Met de beroepskrachten en specialisten van het EU Center of Expertise for Victims of Terrorism delen we intensief kennis en ervaringen uit. Dit soort samenwerkingen zorgt ervoor dat slachtoffers van terrorisme steeds beter worden geholpen.”

Informatie- en Adviescentrum
Wanneer er een ramp of aanslag plaatsvindt, kan bijvoorbeeld een gemeente Slachtofferhulp Nederland de opdracht geven om in zeer korte tijd een online Informatie- en Adviescentrum (IAC) op te zetten. Stol legt uit waarom dit een belangrijk medium is: “Je kunt je voorstellen dat slachtoffers, maar ook hun omgeving behoefte hebben aan informatie. Informatie is van meerdere betrokken partijen vaak op meerdere plekken beschikbaar. Het is dan lastig zoeken waar je de juiste informatie kan vinden.” Slachtofferhulp Nederland kan binnen een paar uur een online Informatie- en Adviescentrum beschikbaar hebben, waar slachtoffers, getuigen en familieleden op één plek actuele, complete en betrouwbare informatie vinden. Denk hierbij aan belangrijke telefoonnummers en het laatste nieuws vanuit betrokken organisaties zoals politie, het Openbaar Ministerie en de overheid. Ook is het mogelijk online advies en ondersteuning te krijgen middels een e-consult of EHealth applicaties, en dient het IAC als een meldpunt waar je als slachtoffer jezelf kan registreren. Op die manier krijgen de betrokken instanties snel in beeld wie er slachtoffer is en kunnen we snel de juiste ondersteuning bieden.

Lotgenotencontact
Soms blijft een IAC nog lang online, zoals in het geval rondom de MH17. “In een later stadium kunnen slachtoffers in een (besloten) online omgeving hier contact met elkaar maken. We zien namelijk dat lotgenotencontact een wezenlijke behoefte is van slachtoffers van terrorisme. Zo’n online omgeving maakt dit contact met elkaar makkelijk, vooral als slachtoffers verspreid wonen over een groot gebied. Daarnaast dient het IAC ook als een middel waar je snel en als eerste informatie kunt krijgen als getroffene, het liefst voordat het nieuws in de media verschijnt.” legt Stol uit. 

(Bron: Slachtofferhulp Nederland)