Europese bestuurders die in het buitenland een verkeersovertreding begaan, komen daar in de toekomst minder vaak mee weg. De EU-lidstaten zijn overeengekomen om informatie uit te gaan wisselen. Het besluit om intensiever te gaan samenwerken en strenger op te treden tegen overtreders is genomen om de Europese verkeersveiligheid te verbeteren.

Op dit moment blijven ongeveer 4 op de 10 geconstateerde overtredingen in het buitenland zonder gevolg. Sinds 2015 is er een richtlijn voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over bestuurders die een overtreding begaan. Deze regel wordt echter lang niet altijd toegepast, omdat de procedures voor het invorderen van de schuld bij automobilisten die weigeren te betalen duur en omslachtig zijn. In gevallen dat er informatie wordt uitgewisseld en er een boete wordt verstuurd, zijn deze daarom meestal gebaseerd op vrijwillige betaling en blijven invorderingsmaatregelen uit als er niet wordt betaald. Aan deze situatie komt een einde. Het Europees Parlement heeft besloten om strenger te gaan optreden en de lidstaten intensiever te laten samenwerken.

Het Europees Parlement maakt van de gelegenheid gebruik om de lijst van overtredingen die bestraft kunnen worden, uit te breiden. Tot nu toe waren alleen snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en rijden door het rood licht in de Europese regelgeving opgenomen. De lijst met overtredingen wordt uitgebreid met het niet respecteren van de veiligheidsafstand, gevaarlijk inhalen, gevaarlijk parkeren, een ononderbroken witte lijn overschrijden, in de verkeerde richting rijden, het niet respecteren van de vluchtstrook en het gebruik van een overbeladen voertuig.

De nieuwe regels werden door het Europees Parlement met ruime meerderheid goedgekeurd. De nieuwe regelgeving, die binnen dertig maanden door alle lidstaten moet zijn ingevoerd, verplicht lidstaten om op een informatieverzoek uit een andere lidstaat te reageren binnen twee maanden na het opvragen van de informatie. Overtreders worden in hun eigen taal op de hoogte gesteld van de overtreding en de sanctie, het verzoek tot betaling of eventueel de uitleg over de procedure die zal volgen.