Tien jaar na het schandaal rond de borstimplantaten van het Franse Poly Implant Prothèse (PIP), heeft een Duitse gedupeerde een nederlaag geleden bij het Europees Hof van Justitie. Dat oordeelde dat de weigering van de verzekeraar van PIP om haar een schadevergoeding te betalen niet neerkomt op discriminatie.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere vrouwen die borstimplantaten kregen van het bedrijf. Het gaat wereldwijd om honderdduizenden vrouwen in tientallen landen, waaronder ook Nederland.

Goedkope siliconen
Het Franse PIP gebruikte goedkope siliconen die eigenlijk alleen voor industrieel gebruik geschikt zijn. De implantaten bleken bovengemiddeld vaak te scheuren. Het schandaal leidde tot de ondergang van PIP en oprichter Jean-Claude Mas kreeg een gevangenisstraf opgelegd van vier jaar.

Alleen in Frankrijk
Het Duitse slachtoffer wilde dat de verzekeraar van PIP haar zou compenseren, maar kreeg nul op het rekest. Allianz IARD stelde dat in het contract was vastgelegd dat alleen mensen die schade hebben geleden in Frankrijk kunnen vragen om een vergoeding.

Discriminatie van nationaliteit
Het hof dat de zaak behandelde in Frankfurt vroeg aan het EU-hof of de opstelling van de verzekeraar strijdig is met Europese wetgeving. Die verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit. De Europese rechters oordeelden dat daar in dit geval geen sprake van is. Dat betekent dat de Duitse rechters nu weer aan zet zijn.

(Bron: Radar)