Uit een woensdag verschenen rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) blijkt dat extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en overstromingen, in Europa sinds 1980 het leven gekost aan ongeveer 195.000 mensen en voor zo’n 560 miljard euro aan schade hebben aangericht. Het EMA voorspelt een toename van met name hittegolven en roept overheden op tot nieuwe maatregelen, om de kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen te beschermen.

Meeste slachtoffers door hittegolven, meeste schade door overstromingen
“Extreme weers- en klimaatgebeurtenissen hebben in de EU tussen 1980 en 2021 bijna 195.000 slachtoffers geëist en economische verliezen veroorzaakt die worden geschat op 560 miljard euro, waarvan slechts 170 miljard euro (30 procent) verzekerd was,” aldus het EMA. Met name hittegolven zorgen voor slachtoffers, ze zijn verantwoordelijk voor 81 procent van het aantal doden, gemiddeld zo’n 4.000 doden per jaar in de afgelopen veertig jaar, maar zorgen slechts voor 15 procent van de financiële schade. De duurste rampen zijn overstromingen, met meer dan de helft (56 procent) van de totale schade.

‘Neem maatregelen voor de zwakkeren’
Het zal er niet beter op worden, voorspelt het EMA. “Klimaatmodellen voorspellen langere, intensere en vaker voorkomende extreme hittegolven.” Europese overheden moeten daarom maatregelen nemen om zijn vergrijzende bevolking, die kwetsbaar is voor hoge temperaturen, te beschermen, vindt het EMA.