In het Verenigd Koninkrijk is niet de bestuurder, maar de fabrikant aansprakelijk als een autonome auto een ongeval veroorzaakt. Dat volgt uit de nieuwe wet ‘Automated Vehicles Bill’. Daarmee komt, tot opluchting van fabrikanten en verzekeraars, een einde de onduidelijkheid rond dit onderwerp.

Het Verenigd Koninkrijk wil graag een voortrekkersrol hebben als het gaat om autonoom rijden. Onduidelijkheid over de aansprakelijkheid bij ongevallen stond innovatie echter in de weg. Met de nieuwe wet staat vast dat bij een ongeval met een autonoom rijdend voertuig niet de bestuurder maar de fabrikant van de auto of de zelfrijdende systemen verantwoordelijkheid draagt.

Binnen de EU zijn de regels momenteel niet gelijk als het gaat om autonoom rijden. De beschikbare Level 3-systemen, waarbij de bestuurder onder bepaalde omstandigheden het stuur los mag laten, zijn in Duitsland toegestaan en in andere Europese landen nog niet. De aansprakelijkheidsvraag zal in Europa nog per geval bekeken moeten worden. Feit is wel dat er binnen de EU toch al veel verantwoordelijkheid ligt bij de producent van een product, dus bij een defect aan een autonoom voertuig ligt de verantwoordelijkheid ook bij de producent.