De Duitse Bisschoppenconferentie heeft een uniforme regeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in het hele land goedgekeurd. Per slachtoffer wordt tot 50.000 euro uitgekeerd.

De Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) heeft op  haar herfstoverleg in Fulda beslist om de schadevergoeding voor slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie vanaf januari volgend jaar te verhogen en de bedragen voor heel Duitsland te uniformiseren. Het betekent concreet dat het bedrag van de schadevergoeding in sommige gevallen vertienvoudigt. Richtsnoer voor de compensatiebedragen is de schadevergoeding die door de Duitse rechtbanken in het algemeen voor soortgelijke zaken wordt toegekend.

De maatregel impliceert dat de toekenning wordt onttrokken aan de 27 Duitse bisdommen en wordt overgedragen aan een centraal orgaan, dat volstrekt onafhankelijk is van de katholieke Kerk. Het bureau zal samengesteld zijn uit zeven personen die afkomstig zijn uit de wereld van de geneeskunde, de rechterlijke macht, de psychologie en het onderwijs. Bisschop Georg Bätzing, voorzitter van de DBK, spreekt van een “belangrijke stap voorwaarts” omdat de vorige regeling soms leidde tot vertragingen, willekeur of vermindering van het bedrag.

Slachtoffers teleurgesteld
De vereniging Eckiger Tisch, een belangenvereniging van slachtoffers van seksueel misbruik, reageerde daarentegen teleurgesteld. Voorzitter Matthias Katsch eist bedragen tot 400.000 euro. Hij tekent ook bezwaar aan tegen het feit dat de bisschoppen zelf bepalen wie lid kan worden van het onafhankelijke orgaan, ook al mogen de leden daarvan geen enkele kerkelijke functie vervullen.

(Bron: Kerknet)