Een vrouw heeft een rechtszaak aangespannen tegen een McDonald’s-filiaal in San Francisco. Tijdens haar bezoek aan een McDrive morste ze hete koffie over zichzelf. Ze beweert hierdoor ernstige brandwonden te hebben opgelopen. Volgens haar zou dit zijn gebeurd omdat het deksel van de koffiebeker niet goed was afgesloten door het personeel.

De vrouw zegt ernstige brandwonden, pijn, emotionele problemen  en littekens in haar liesstreek te hebben opgelopen als gevolg van het incident, dat zich in juni heeft voorgedaan. Haar advocaat betoogt dat het letsel het gevolg is van de nalatigheid van McDonald’s. Niet alleen zou het deksel van de koffiebeker verkeerd zijn geplaatst, maar ook zou het personeel haar smeekbeden om hulp hebben genereerd en haar geen bijstand hebben verleend.

Het slachtoffer eist een niet nader gespecificeerde schadevergoeding. De eigenaar van de franchise beweert dat de vrouw het incident pas later op de dag heeft gemeld en dat zijn medewerkers daarna binnen enkele minuten met haar gesproken hebben en hulp hebben aangeboden.

Eerdere zaken
Dit voorval is een herhaling van een beruchte zaak uit 1992. Destijds klaagde een vrouw eveneens een McDonald’s aan, nadat hete koffie op haar schoot was gemorst en derdegraads brandwonden had veroorzaakt. Een jury kende deze vrouw een schadevergoeding van 2,7 miljoen dollar toe, die uiteindelijk werd verlaagd tot 480.000 dollar.

Eerder dit jaar werd een vestiging van McDonald’s in de Amerikaanse staat Florida veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van duizenden dollars smartengeld, omdat een meisje haar been had verbrand aan een hete kipnugget. De jury was van oordeel dat het restaurant nalatig is geweest omdat het restaurant had moeten waarschuwen dat de kip heet was.