De Nederlandse rechtsstaat is van de vijfde naar de zevende plaats gezakt in de Rule of Law Index 2023, zo blijkt uit het rapport van de Amerikaanse organisatie World Justice Project (WJP). De Scandinavische landen zijn nog altijd koploper. In de Rule of Law Index zijn 142 landen opgenomen in acht categorieën: beperking van overheidsbevoegdheden, afwezigheid van corruptie, open overheid, fundamentele rechten, orde en veiligheid, handhaving van de regelgeving en de systemen van het civiele recht en strafrecht.

Op het gebied van handhaving van de regelgeving zakt Nederland van de zesde naar de achtste plek. Het strafrechtssysteem krijgt een iets lagere score en daalt van de negende naar de tiende plaats. Op het onderdeel orde en veiligheid is de daling het grootst: daar zakt Nederland van de vijfentwintigste naar de achtentwintigste plaats.

Nederland moet de vijfde plaats afstaan aan Duitsland, dat vorig jaar op de zesde plaats eindigde. Luxemburg eindigt vlak achter Duitsland en stijgt van de achtste naar de zesde plaats.

Afghanistan, Cambodja en Venezuela scoren het slechtst. In Venezuela is met name het strafrechtelijk systeem het probleem. Cambodja krijgt een lage ranking op afwezigheid van corruptie, Afghanistan scoort laag op mensenrechten.