Bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s in België (Fedris) werd onlangs het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geopend. Veel dossiers gaan gelukkig over preventieve maatregelen, maar nog steeds ontvangen op dit moment ongeveer 38.500 personen een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte in België.

In 2022 dienden bijna 13.000 werknemers uit de private sector en de provinciale of plaatselijke overheidsdiensten een aanvraag in voor een schadevergoeding voor een beroepsziekte. Dat blijkt uit cijfers die Fedris onlangs publiceerde in het Statistisch jaarverslag beroepsziekten 2022.

Covid-19
In het verslag wordt ook een hoofdstuk gewijd aan covid-19, dat in België wordt erkend als beroepsziekte voor werknemers van bepaalde sectoren. Dit betekent dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding als ze getroffen werden door de ziekte en werden gediagnosticeerd met een laboratoriumtest.