Er is volgens Amnesty International en Human Right Watch nog maar weinig vooruitgang geboekt bij het onderzoek naar de schipbreuk voor de kust van het Griekse stadje Pylos op 14 juni 2023. Hierbij kwamen honderden vluchtelingen om het leven. De Griekse maritieme rechtbank onderzoekt de mogelijke aansprakelijkheid van de Griekse kustwacht voor de schipbreuk. Het onderzoek werd in juni 2023 gestart, maar bevindt zich nog steeds in de voorbereidende fase.

De boot had naar schatting 750 mensen aan boord, voornamelijk afkomstig uit Syrië, Pakistan en Egypte. Slechts 104 mensen overleefden de ramp. 82 lichamen werden geborgen, maar daarvan zijn er slechts 58 geïdentificeerd. Meer dan 500 mensen worden nog vermist.

Geweld en straffeloosheid
“Honderden families leven in onzekerheid in afwachting van de waarheid over het lot van hun dierbaren”, zegt Adriana Tidona van Amnesty International. “De Griekse autoriteiten moeten meer energie stoppen in hun onderzoek, zodat alle getroffenen eindelijk recht wordt gedaan en verder kunnen met hun leven.”

“Het is schandalig dat een jaar na deze afschuwelijke tragedie het onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de Griekse kustwacht nog nauwelijks vooruitgang heeft geboekt,” zegt Judith Sunderland van Human Rights Watch. “Er moet een geloofwaardig proces zijn om verantwoording af te leggen en een einde te maken aan de cyclus van geweld en straffeloosheid aan de Griekse grenzen.”

Nalatigheid
Op 13 juni 2023 werden de Griekse autoriteiten gealarmeerd over een overvol schip in het deel van de Middellandse Zee waar zij verantwoordelijk voor zijn. Het betrof de Adriana, die 15 uur later zonk. Uit onderzoek door onder andere Human Rights Watch en Amnesty International bleek dat de Griekse autoriteiten in de uren voorafgaand aan de schipbreuk nalatig waren geweest. De rapporten beschuldigen een patrouilleboot van de Griekse kustwacht ervan dat deze het schip deed kapseizen tijdens een sleeppoging.