Oostenrijk gaat duizenden homoseksuele personen financieel compenseren die decennia geleden zijn vervolgd om hun seksuele geaardheid. Naar schatting komen 11.000 mensen in aanmerking voor compensatie van 3.000 euro of hoger. Ook worden veroordelingen alsnog teruggedraaid. Gedupeerden kunnen zich melden bij de autoriteiten als ze menen recht te hebben op de schadevergoeding.

Oostenrijk schrapte de strafbaarheid van homoseksualiteit in 1971, maar daarna bleven nog tientallen jaren discriminerende wetsartikelen bestaan.

Minister Zadic erkent dat geen enkele financiële compensatie kan opwegen tegen “het onrecht dat is aangericht”. Toch zei ze het belangrijk te vinden dat verantwoordelijkheid wordt genomen “voor dit onderdeel van onze geschiedenis”.

De schadevergoeding kan in de duizenden euro’s lopen. Zo kunnen mensen aanspraak maken op 3.000 euro als ze zijn veroordeeld. Dat bedrag kan hoger uitvallen, bijvoorbeeld als mensen in de gevangenis hebben gezeten.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Oostenrijkse parlement. De regering verwacht volgend jaar te kunnen beginnen met het uitkeren van de vergoedingen.